مهندسین مشاور نقش آفرین مهـــراز - طراحی، نظارت و اجرای پروژه های عمرانی و ساختمانی

                         دارای رتبه بندی از سازمان مدریت و برنامه ریزی کشور، عضو جامعه مهندسان مشاور ایران

طراحی و اجرای

پروژه های انبوه سازی به شیوه

قالب های تونلی

(دیوار و سقف  بتنی)

با همکاری شرکت

مهندسین مشاور نقش آفرین

مهـــراز

و شرکت ساختمانی

 شمیم گستر عرش

E.P.C

یک فضای معماری تجلی هنر، تفکر، دانش و احساسات طراح معمار آن و نتیجه تلاش و زحمات تمامی عوامل اجرایی اعم از مهندسین، تکنسین ها و ... می باشد.

آنچه که در ذهن تصور می شود، تا آنچه که در عمل احداث می گردد، روند پر زحمت و شیرینی است که ذهن بسیاری از هنرمندان، معماران و مهندسان را به خود مشغول داشته است. شرکتهای مهندسین مشاور در کنار سازنده های عرصه ساختمان، معماری و شهرسازی، نیرو، توان و وقت خود را وقف آبادانی کشور می نمایند و وظیفه دارند تمامی سعی و تلاش خود را به کار برند تا سرمایه های عمرانی کشور صرف خلق ارزش های مادی و معنوی گردد.

از آنجا که این آبادانی مستلزم صرف هزینه های هنگفت می باشد، چه خوب است که هنر، تفکر، دانش و احساسات نیکو با این هزینه ها و تلاش ها عجین باشند تا کشوری با شهرها و فضاهای زیبا، کار آمد، صمیمی و پرنشاط داشته باشیم.

کارشناس ارشد معماری، محمد علی رونی

 Copyright © rooniweb 2000-2011.All rights reserved.